Sinds kort kun je in het rijksarchief een extra aantal ingescande documenten raadplegen, naast de al beschikbare rijks- en parochieregisters en kadasterplannen. Niet alleen archieven van de oude universiteit van Leuven, bijvoorbeeld maar ook documenten van de Grote Raad van Mechelen.

Gezien ‘mijn’ Jean daarin geacht werd zijn hosen te hebben versleten, ben ik wat losweg gaan bladeren. Hierboven een screenshot van de documenten van 1475, ter illustratie.

Eigenlijk was ik op zoek naar een klachtenbrief die Karel de Stoute in onze stad heeft geschreven. Maar dat is voor volgende post.