For your eyes only

For your eyes only [Tibi soli] – Charles of Burgundy

Here are some of the preparatory/explorative sketches. I’ve based myself on the only contemporary original painting by Rogier van de Weyden and biographical data.

“Van der Weyden schildert ons de menschen van zijn tijd als koele, hooghartige egoïsten, berekenende wereldlingen, wier doel was: zich zelf, en die dat doel ook nastreefden in de wijze, waarop zij zich voordeden.” – Dr. G. Knuttel Wzn in De Nederlandsche Schilderkunst van van Eyck tot van Gogh, 1938

 

Drawing on the panel via grid

Study of the face on a small canvas board – Layer 2: skin base layer + background – colour of the photograph is slightly different from the original

 

 

Death at Nancy, exploratieve schets